Hawksmoore´s Kennel

 

 

Juniorhandling

Tävlingsformen Junior Handling bygger på – till skillnad från vanliga utställningar – att junior handlingdomaren bedömer hur handlern visar upp hunden. Alltså ska hundens utseende - det som kallas för exteriör - inte påverka domaren. Det är handlerns sätt att hantera hunden som bedöms och hur framgångsrikt handlern framhäver hundens förtjänster och döljer dess eventuella brister. Det finns fyra ålders klasser, minor 7-9år (inofficiell), junior 10-13år (officiell), junior 14-17år (officiell), senior 18-25år (inofficiell).

 

Vett och etikett i ringen

Som du har förstått är det DU som blir bedömd i ringen. Ditt sätt att vara och handskas med hunden är det som bedöms. Domarens intryck av dig påverkas av hur du är mot din hund och mot andra människor. Var därför positiv och artig, hälsa och svara på frågor om du blir tillfrågad men tilltala inte domaren i onödan. Håll hela din koncentration på din hund och ett öga/öra på ringsekreteraren, domaren och dina medtävlande. När du är färdigbedömd tackar du domaren.

Ditt sätt att umgås med hunden kommer att vara avgörande för hur det går när ni tävlar. Du ska hela tiden ha mjuka händer och mjuka rörelser. Stötta och uppmuntra diskret och om du behöver dämpa din hund; gör det också diskret.

Byte av hundar

En handler ska kunna visa många olika typer av hundar och av olika raser och storlekar. Därför är det vanligt att domaren låter de tävlande byta hundar med varandra. För det mesta vill domaren att de tävlande ska byta hundar vid finalen. Men det kan hända även tidigare i tävlingen. Ofta har man inte mer tid vid bytet än att fråga den andra handlern vad hunden heter. Men om det går försök att få lite tid med den nya hunden innan det är er tur att visa upp er för domaren. Vad som mer kan vara bra att tänka på är:

 • Ta det lugnt och varsamt med hunden. Stressa inte upp dig, tänk på att även dina medtävlare har främmande hundar att hantera
 • Fråga handlern/ägaren om hundens ålder samt eventuella egenheter. Är du osäker på hur du ska visa den hundrasen, fråga hur man gör det bäst* Kanske att du och den andra handlern snabbt kan byta godisbitar med varandra - alla hundar gillar inte samma typ av godis
 • Kräv inget av hunden, locka och peppa den att följa med dig
 • Prata glatt och uppmuntrande med hunden

Vad är det domaren tittar på och bedömer?

I domaranvisningarna i regelhäftet för handlingtävlingar, påpekas det att domaren i första hand ska bedöma samarbete mellan hund och handler. En domare måste ta hänsyn till olika rasers förutsättningar i en utställningsring. Däremot får inte hundens kvalitet som representant för sin ras inte påverka domarens bedömning. Men som handler ska man visa upp hundens absolut bästa sidor!

 • Domaren kan försöka skapa fällor, till exempel ändra hundens benställning, rufsa till hundens päls. Här ska handlerns upp märksamhet och självsäkerhet bedömas.
 • Domaren ska bedöma handlerns för måga att ha god uppmärksamhet mot domare,ringpersonal och övriga tävlande
 • Domaren ska lägga märke till om handlern i någon störande grad står emellan hunden och domaren.
 • Domaren ska bedöma hur diskret handlern visar upp hunden.
 • Domaren ska ta hänsyn till rasernas olika förutsättningar i en utställningsring.

Du kan läsa mer om detta i regelhäftet: Handling, Regler och anvisningar för handlingtävlingar, SM-uttagningstävlingar och SM-final i junior handlingsamt anvisningar för domare i junior handling.

Att tänka på när du ska tävla i junior handling

 • De officiella junior handlingtvlingarna som anordnas i samband med SKKs utställningar annonseras i tidningen Hundsport under rubriken SKK-nytt samt i Tävlingskalendern på www.shu.se
 • Uttagningstävlingarna till Svenska Mästerskapen i Junior Handling arrangeras i samband med internationella hundutställningar.
 • Anmälan görs enligt anvisningarna i respektive inbjudan.
 • Alla som är mellan 10 och 17 år får tävla i Junior Handling. Det vill säga från och med det år man fyller 10 år till och med det år man fyller 17 år.
 • För att få delta i officiella tvlingar måste man vara medlem i Sveriges Hundungdom eller i någon av SKKs länsklubbar. Är det en specialklubb som arrangerar tävlingen måste du vara medlem där.
 • Enbart registrerade hundar får delta på officiella junior handlingtvlingar. Det innebär rasrena hundar som är registrerade i SKK. Hunden du visar måste ha fyllt nio (9) månader.
 • Hunden måste ha giltigt vaccinationsintyg med sig till utställningen och genomgå veterinärbesiktningen, din nummerlapp är inträdesbiljetten.
 • Senior- och minior handlingtävlar arrangeras ibland av Sveriges Hundungdoms lokalklubbar men alltid på Ungdoms SM och ofta på tävlingarna på Stockholm Hundmässa